Digital M&A

Vår tjänst specialiserar sig på att stödja kunder genom processen att migrera delar av eller hela deras IT-landskap vid fusioner, förvärv eller avyttringar av verksamheter. Med vår erfarna team som har en lång och en bevisad meritlista av att leda stora organisationer genom komplexa migrerings-projekt, både on-prem och i molnet inklusive tenant-till-tenant migreringar, säkerställer vi en smidig övergång med minimala störningar i er verksamhet.

Våra experter har omfattande erfarenhet av att hantera storskaliga transformationer och har under de senaste 20 åren framgångsrikt migrerat tusentals användare och resurser inom både privat och offentlig sektor. Vår erfarenhet täcker allt från förändrings-ledning, teknisk transformation till slutanvändar-kommunikation och utbildning.

Vi vägleder er

Med vår hjälp får ni en omfattande lösning för att hantera de komplexa utmaningarna som följer med IT-migreringar i samband med företags-förändringar. Vi är här för att stödja er genom hela processen, från initial planering till långsiktig framgång.

Initial utvärdering och planering

Processen inleds med en noggrann utvärdering av ert nuvarande IT-landskap för att identifiera de specifika kraven och målen. Denna initiala analys ligger till grund för utvecklingen av en skräddarsydd plan som omfattar alla aspekter av migrerings-projektet.

Teknisk förberedelse och strategi

Efter planeringen tar vi oss anden tekniska förberedelsen och strategiutvecklingen, där vi förbereder och konfigurerar infrastrukturen för migreringen.

Vi har över 20 års erfarenhet och en omfattande meritlista av framgångsrika migrerings-projekt.

Vi implementerar beprövade metoder för att säkerställa att all data och system migreras säkert och effektivt.

Genomförande och migrering

Våra experter övervakar noga genomförandeprocessen, hanterar migreringen av data och system, och säkerställer att allt integreras korrekt i den nya miljön. Vi strävar efter att minimera störningar och håller er informerade under hela processen.

Kommunikationsplaner och material

För att säkerställa medvetenhet och adoption före, under, och efter migreringen, tillhandahåller vi omfattande kommunikationsplaner och material. Detta inkluderar att utveckla och distribuera anpassade meddelanden, utbildningsmaterial och uppdateringar för att hålla alla medarbetare informerade och engagerade genom varje fas av projektet.

Användarstöd och utbildning

Vi erbjuder också stöd och utbildning för era medarbetare för att säkerställa en smidig övergång till de nya systemen och processerna. Våra utbildningsprogram är utformade för att stärka användarnas kompetens och förtroende i att använda den nya tekniken.

Kontinuerlig optimering och support

Även efter migreringens slutförande fortsätter vi att erbjuda support och rådgivning. Vårt mål är att ni ska få ut maximalt värde av er nya IT-miljö, och vi är dedikerade till att hjälpa er med eventuella framtida behov eller optimeringar.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.