Produktivitet med Power Platform

Vår tjänst är utvecklad för att hjälpa er organisation att öka produktiviteten, spara tid, minimera felkällor och informationsbrister samt effektivisera era processer. Genom att använda Microsoft Power Apps och Microsoft Power Automate skapar vi moderna lösningar som är skräddarsydda för att möta era unika verksamhetsbehov.

Vi vägleder er

Med vår hjälp kan ni effektivisera era processer och öka produktiviteten i er organisation. Tillsammans skapar vi unika low-code lösningar och automatisering för er, anpassade för att öka produktiviteten i just er verksamhet.

Behovsanalys

I det initiala skedet genomför vi en omfattande behovsanalys för att förstå era specifika verksamhetsprocesser och de utmaningar ni står inför. Vi hjälper er att genomlysa era processer och arbetssätt för att identifiera tidstjuvar, felkällor och informationsbrister.

Vi fokuserar på att skapa intuitiva och lättanvända applikationer som förbättrar användarupplevelsen och produktiviteten

Denna analys hjälper oss att identifiera nyckelområden där produktivitets-appar kan göra en betydande skillnad paserat på nyttoeffekter, komplexitet och kostnader. Vi fokuserar på att identifiera möjligheter för att spara tid, reducera felkällor, och förbättra informationsflödet inom er organisation.

Design och utveckling

Med insikterna från behovsanalysen utformar vi skräddarsydda produktivitets-appar som använder sig av Microsoft Power Platform. Vårt mål är att skapa intuitiva och användarvänliga applikationer som enkelt kan integreras i era befintliga arbetsflöden.

Under design- och utvecklingsfasen arbetar vi nära er för att säkerställa att applikationerna exakt uppfyller era behov och förväntningar.

Implementering och kunskapsöverföring

När applikationerna är utvecklade bistår vi med implementeringen i er verksamhetsmiljö. Vi ser till att allt fungerar smidigt och att applikationerna integreras korrekt med era övriga system. Dessutom erbjuder vi kunskapsöverföring för att maximera nyttjandet och effektiviteten av de nya verktygen.

Uppföljning och support

Efter implementeringen fortsätter vi att erbjuda support och uppföljning för att säkerställa att produktivitets-apparna levererar de önskade resultaten. Vi är engagerade i att hjälpa er att kontinuerligt förbättra och anpassa era applikationer baserat på användarfeedback och förändrade verksamhetsbehov.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.