Utveckla med Microsoft Azure

Vår tjänst är framtagen för att stödja er i processen att nyutveckla eller modernisera applikationer med syftet att fullt utnyttja potentialen i Microsoft Azure som plattform. Vi erbjuder moderna, säkra och responsiva lösningar anpassade för att möta dagens digitala utmaningar och förväntningar.

Vi vägleder er

Med vår hjälp tar ni ett avgörande steg mot att nyttja molnets fulla potential för era applikationsbehov. Vi erbjuder expertis och stöd genom hela processen, från idé till implementering, för att säkerställa att ni får moderna, säkra och effektiva lösningar.

Planeringsfasen

Under planeringsfasen engagerar vi oss i en djupgående dialog med er för att förstå era visioner, affärsbehov och tekniska krav. Detta initiala steg är avgörande för att säkerställa att de lösningar vi utvecklar är perfekt anpassade efter era mål. Vi utför en noggrann analys av era befintliga system och arbetsflöden för att identifiera möjligheter till förbättring och modernisering.

Utvecklingsfasen

Under utvecklingsfasen, tillämpar vi en agil metodik och arbetar i sprintar för att effektivt designa, utveckla och iterera era applikationer. Denna approach möjliggör för oss att snabbt anpassa oss efter feedback och förändrade behov, vilket säkerställer att slutprodukten inte bara möter utan överträffar era förväntningar.

Vårt agila arbetssätt i sprintar under utvecklingsfasen säkerställer flexibilitet, snabbhet och responsivitet gentemot förändrade krav och feedback.

Vårt team av experter använder de senaste teknologierna och följer bästa praxis inom Microsoft Azure för att bygga skalbara och flexibla lösningar. Vi fokuserar på att skapa moderna applikationer som är säkra, effektiva och kan anpassas snabbt till förändringar i verksamhet.

Implementeringsfasen

Efter utvecklingen testar och implementerar vi noggrant de nya eller uppdaterade applikationerna i er miljö. Vi ser till att integrationen med era befintliga system sker sömlöst och att övergången är smidig för alla användare. Kunskapsöverföring tillhandahålls också för att garantera att ni får maximalt utbyte av de nya lösningarna.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.