Etablera Microsoft 365 och Microsoft Azure

Vår tjänst är specialdesignad för att vägleda er genom processen att integrera Microsoft Azure eller Microsoft 365 i ert befintliga IT-landskap. Vi förstår de utmaningar och möjligheter som digital modernisering medför och erbjuder en lösning skräddarsydd för att inte bara möta utan överträffa era förväntningar.

Vi vägleder er

Med vår hjälp tar ni steget mot molnet på det mest effektiva och säkra sättet. Vi är här för att stödja er genom hela resan mot digital modernisering, med lösningar som är skräddarsydda för att möta just era behov.

Planeringsfasen

I planeringsfasen samarbetar vi nära med er för att förstå era specifika behov, mål och utmaningar. Detta tillvägagångssätt möjliggör för oss att skapa en omfattande plan som täcker allt från en initial bedömning av er nuvarande IT-miljö till att identifiera de mest effektiva sätten att införa nya molntjänster.

Varje organisation har unika behov. Våra tjänster är därför flexibla och anpassade för att möta just era specifika krav.

Vi beaktar säkerhet, compliance och datahantering för att garantera en sömlös övergång.

Införandefasen

Under införandefasen tillämpar vårt team av experter branschledande praxis för att effektivt implementera Microsoft Azure eller Microsoft 365-lösningarna. Vi tar hand om konfiguration, anpassning och integration med era befintliga system och tjänster, med målet att minimera driftstörningar samtidigt som vi optimerar fördelarna med molnteknik.

Migreringsfasen

I denna fas dikterar drivkrafterna hos er samt de tekniska förutsättningarna vad planen blir för varje system och applikation. Vissa system och funktioner kan gå att flytta till molnet som dom är och direkt skapa fördelar, medans andra kräver mer eller mindre justeringar för att det långsiktigt ska bli effektivt.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.