IoT lösningar med Microsoft Azure

Vår tjänst är avsedd att hjälpa er att utveckla och implementera innovativa lösningar för IoT (Internet of Things) enheter med hjälp av Microsoft Azure. Genom att ansluta er verksamhet och produkter till molnet, öppnar vi upp för nya möjligheter att skapa värde och förbättrade upplevelser för era medarbetare, partners och kunder.

Vi vägleder er

Med vår hjälp kan ni förvandla er verksamhet och skapa nya värden och upplevelser genom kraften i IoT och Microsoft Azure.

Behovsanalys och strategiutveckling

Vi börjar med en omfattande behovsanalys för att förstå era unika mål och utmaningar med IoT. Denna förståelse ligger till grund för utvecklingen av en skräddarsydd IoT-strategi som passar just er verksamhet. Vi utforskar potentialen för era produkter och tjänster att dra nytta av IoT-teknologi och identifierar möjligheter för att skapa nytt värde.

Design och utveckling

Med strategin fastställd, går vi vidare till design- och utvecklingsfasen där vi skapar lösningar som integrerar era IoT-enheter med Microsoft Azure.

Vi tar ett helhetsgrepp om ert IoT-projekt från idé till genomförande och vidare till kontinuerlig optimering.

Vår expertis omfattar utveckling av anpassade mjukvarulösningar, enhetsintegration, datainsamling och -analys samt säkerhetsoptimering för att säkerställa en robust och skalbar IoT-infrastruktur.

Implementering och integration

När lösningarna är utvecklade, stödjer vi er genom hela implementeringsprocessen. Detta inkluderar konfigurering och installation av IoT-enheter, upprättande av säkra anslutningar till Azure och integration med befintliga system och processer. Vi ser till att allt fungerar sömlöst tillsammans för att maximera nyttan av er IoT-lösning.

Kunskapsöverföring

För att säkerställa att ni kan dra full nytta av er IoT-lösning, erbjuder vi kunskapsöverföring och stöd för era team. Detta inkluderar tekniska detaljer som hantering av IoT-enheter och plattformen samt vägledning om hur ni kan utnyttja insamlad data för att driva beslutsfattande och innovation inom er organisation.

Kontinuerlig support och optimering

Vår tjänst slutar inte vid implementeringen. Vi erbjuder kontinuerlig support och rådgivning för att hjälpa er att underhålla och optimera er IoT-lösning över tid. Detta inkluderar regelbunden övervakning av systemets prestanda, uppdateringar och optimering baserat på de senaste teknologiska framstegen och affärsbehoven.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.