Infrastruktur som kod i Microsoft Azure

Vår tjänst erbjuder en omfattande lösning för att automatisera hanteringen av er infrastruktur, både i Azure och on-prem, genom att använda moderna verktyg som Bicep, PowerShell, Azure DevOps och CI/CD-pipelines. Denna tjänst syftar till att öka effektiviteten, minska manuella fel och förbättra skalbarheten och flexibiliteten i er infrastrukturhantering.

Vi vägleder er

Med vår hjälp tar ni kontroll över er infrastruktur med automatisering, effektivitet och precision.

Initial analys

Vi inleder med en grundlig analys av er befintliga infrastruktur för att förstå era nuvarande arbetsflöden, verktyg och processer. Detta steg är avgörande för att identifiera möjligheter till automatisering och förbättringar samt att fastställa en solid grund för att utforma en skräddarsydd lösning som möter era specifika behov.

Strategiutveckling och planering

Utifrån analysen utarbetar vi en detaljerad strategi och plan för att implementera "Infrastruktur som Kod" med hjälp av Bicep och Azure DevOps, inklusive CI/CD för automatiserad deployment och hantering.

Genom att automatisera infrastrukturen förbereder ni er för framtiden, med möjlighet till snabb anpassning till nya teknologier och verksamhetsbehov.

Vi fokuserar på att skapa en skalbar och återanvändbar kodbas som möjliggör snabb och effektiv hantering av infrastrukturresurser.

Implementering och automatisering

Med strategin på plats, börjar vi implementera lösningen genom att utveckla Bicep-skript för att definiera infrastrukturen och konfigurera Azure DevOps för att hantera CI/CD-pipelines. Detta steg innebär att vi automatiserar processen för att skapa, testa och distribuera infrastrukturändringar, vilket minimerar manuella insatser och möjliggör snabbare och mer tillförlitliga uppdateringar.

Kunskapsöverföring

För att säkerställa att ert team kan hantera och vidareutveckla den automatiserade infrastrukturen effektivt, är kunskapsöverföring under uppdraget en vital del som täcker de verktyg och tekniker som används, inklusive bästa praxis för att underhålla och utöka er infrastruktur med hjälp av "Infrastruktur som Kod".

Kontinuerlig support och optimering

Efter implementeringen tillhandahåller vi kontinuerlig support och rådgivning för att säkerställa att er infrastruktur fungerar smidigt och effektivt. Vi hjälper också till med löpande optimeringar och uppdateringar för att anpassa er infrastruktur till nya behov och teknologiska framsteg.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.