Förändring och projektledning

Vår tjänst är skapad för att stödja er genom hela processen av era digitala moderniseringsprojekt. Med hjälp av våra erfarna förändrings- och projektledare säkerställer vi att era digitala transformationsinitiativ inte bara är framgångsrika på en teknisk nivå, utan också stödjer era medarbetare och stärker hela organisationen. Vi använder beprövade metoder och ramverk som SAFe, Agile, ITIL och SCRUM för att leda era projekt till framgång.

Vi vägleder er

Med vår hjälp får ni en partner som är engagerad i er framgång genom hela processen av er digitala modernisering. Vi är här för att hjälpa er att övervinna utmaningar, maximera investeringar och realisera de fulla fördelarna med digital transformation.

Initieringsfasen

Allt börjar med en initieringsfas där vi tillsammans definierar projektets omfattning, mål och kritiska framgångsfaktorer. Vi genomför en omfattande behovsanalys för att förstå era specifika utmaningar och mål med digitaliseringen. Detta steg är avgörande för att lägga en fast grund för projektets framgång.

Planering och strategi

Med en tydlig förståelse för era behov, utvecklar vi en detaljerad plan och strategi för förändringsledningen. Denna plan inkluderar både de tekniska aspekterna av moderniseringen och de mjuka faktorerna som påverkar er organisation och dess medarbetare.

Våra förändrings- och projektledare har den erfarenhet och expertis som krävs för att navigera komplexa digitala transformationsprojekt.

Vi anpassar projektledningsmetodiken - vare sig det är SAFe, Agile, ITIL, eller SCRUM - för att matcha era specifika behov och organisationens kultur.

Genomförande och ledning

Under genomförandefasen leder våra projekt- och förändringsledare aktiviteterna enligt den upprättade planen. Vi fokuserar på att säkerställa teknisk excellens samtidigt som vi hanterar människors förändringsresor. Genom kontinuerlig kommunikation och engagemang säkerställer vi att alla medarbetare är informerade, involverade och motiverade genom hela förändringsprocessen.

Stöd och kunskapsöverföring

Vi erbjuder omfattande stöd och utbildning för att bygga upp de färdigheter och den kunskap som krävs för att navigera i den nya digitala miljön. Genom anpassade utbildningsprogram och workshoppar stärker vi era team och förbereder dem för de nya arbetssätten och teknologierna som introduceras.

Utvärdering och optimering

Efter projektets genomförande genomför vi en grundlig utvärdering för att mäta resultat mot de ursprungliga målen och framgångsfaktorerna. Vi identifierar också områden för kontinuerlig förbättring och optimering, för att säkerställa att de digitala lösningarna fortsätter att leverera värde över tid.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.