CloudOps

Vår tjänst är designad för att ge omfattande stöd, hantering och optimering av er Microsoft Azure eller Microsoft 365-miljö. Genom att kombinera djup teknisk expertis med proaktiva strategier syftar vi till att maximera er molnmiljös prestanda, säkerhet och kostnadseffektivitet.

Vi vägleder er

Med vår tjänst får ni en partner som inte bara hanterar och optimerar er Microsoft Azure eller Microsoft 365-miljö, utan också agerar som ett stöd för att säkerställa att er molnstrategi är framgångsrik.

Utredningfas

Vi inleder med en grundlig utredningsfas där vi analyserar er befintliga molnmiljö för att identifiera nuvarande konfigurationer, användningsmönster och eventuella utmaningar. Detta steg är kritiskt för att förstå era specifika behov och för att kunna utforma en skräddarsydd CloudOps-strategi som adresserar just era mål och krav.

Vår tjänst är flexibel och anpassas efter era unika behov och mål, vilket ger er precis den support och hantering ni behöver.

Strategi och planering

Baserat på insikterna från utredningsfasen, utvecklar vi en detaljerad strategi och handlingsplan för hantering, optimering och support av er Microsoft Azure eller Microsoft 365-miljö. Vår plan inkluderar rekommendationer för att förbättra säkerheten, optimera resursanvändningen och minimera kostnader, samtidigt som vi säkerställer hög tillgänglighet och prestanda.

Implementering och optimering

Med en klar strategi på plats, genomför vi nödvändiga åtgärder för att optimera och förbättra er molnmiljö. Detta kan innefatta konfigurationsändringar, implementering av automatiserade verktyg för resurshantering, och införande av bästa praxis. Vi fokuserar på att skapa en stabil och effektiv molnmiljö som stödjer er verksamhet optimalt.

Kontinuerlig hantering och support

Efter att implementeringen är genomförd, erbjuder vi kontinuerlig hantering och support för er molnmiljö. Vårt CloudOps-team arbetar proaktivt för att övervaka systemen, identifiera och åtgärda potentiella problem innan de påverkar er verksamhet, och genomföra regelbundna optimeringar baserade på användningsdata och branschtrender.

Kom igång redan idag
Låt oss ta er verksamhet till nästa nivå med expertis och tjänster från Mojodoo.
fokus på verksamhetsnytta
snabbfotade och flexibla
mångårig expertis och erfarenhet

Flera tjänster för er

Se alla
Använd kraften i molnet för att utveckla er verksamhet.

Styrkan sitter i varför och hur vi gör det.

Målet med det vi på Mojodoo gör varje dag är att hjälpa svenska företag och organisationer att modernisera sig digitalt, med hjälp av molnet.

Molnet i sig är inte det viktiga men är ett vitalt verktyg för att uppnå något annat, något som gör skillnad på riktigt. Vi vet att molnet har en enorm teknisk potential som kan revolutionera hur företag och organisationer utvecklas framgent.

Molnet kommer vara en helt avgörande del i hur vi kan möta framtida utmaningar och behov. Samtidigt behöver moderniseringen vara både säker, hållbar och med ett tydligt fokus på att skapa verklig nytta.

Genom att erbjuda högkvalitativa tjänster, förstå våra kunders riktiga verksamhet och alltid arbeta med just deras unika behov som ledstjärna kan vi på Mojodoo vara en drivande kraft i att accelerera moderniseringen av hela Sverige.

Värdebaserat

Det handlar alltid om er, om era behov. Vi är där för att komplettera er med teknisk expertis för att möjliggöra saker som gör riktig skillnad i er verksamhet.

Kontinuerligt

Förändring avstannar inte, den går bara snabbare.
Därför är vår samarbetsmodell skapad för att kontinuerligt ge er tillgång till nödvändig teknisk expertis långsiktigt.

Heltäckande

Bygga nytt är enkelt men att modernisera kan vara mer komplicerat. Därför är det viktigt för oss att vi är specialister på både teknisk dåtid, nutid och framtid.

Anpassat

Alla är olika och alla är unika. Därför har vi en skalbar och flexibel modell för att samarbeta så att vi möter just era unika behov, förmågor och prioriteringar.

Personligt

Samarbete är personligt men får inte bli personberoende. Därför får ni alltid tillgång till ett team av specialister som arbetar sida vid sida med er organisation.

Gemensamt

Bäst resultat och de bästa minnena skapas alltid tillsammans. Därför tror vi på att ta alla relationer från kund och leverantör till riktiga partners.