2022-05-18

Mojodoo hos Women in Tech i Göteborg

Mojodoo är en stolt deltagare i ett rekryteringsevent exklusivt för kvinnor som arbetar inom teknik, arrangerat av Women In Tech Göteborg.

Syftet med detta evenemang som arrangeras av Women In Tech Göteborg är att föra samman kvinnliga arbetssökande och arbetsgivare, vilket möjliggör en gemensam förståelse för vad kvinnor söker efter i en arbetsplats och vad företag gör och kan göra bättre för att minska könsgapet i teknik-branschen .

Datum och tid:
2022-10-21, 17:00 - 20:00

Plats:
Veras Gräsmatta
Vera Sandbergs allé
411 33 Johanneberg

Registrering:
GBG Career Event for Women in Tech Registration, Thu, May 19, 2022 at 5:00 PM | Eventbrite


NYTTA, AMBITION, TEKNIK OCH- / ELLER NYHETSVÄRDE

  • Självklart
  • Jämställt
  • Kompetens
  • Framtid
  • Innovation 
  • Tillväxt
  • Perspektiv

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved