2021-11-10

Mojodoo och sumNERV i nytt partnerskap

Mojodoo i samarbete med sumNERV för att ytterligare säkra våra kunders tillgänglighet, information och verksamhet i Microsofts moln-ekosystem.

sumNERV är ett internationellt specialistföretag med fokus och lösningar för Backup/Restore, Disaster Recovery och Business Continuity Planning.

Inom sumNERVs organisation finns flera personer som av Microsoft är utsedda till Most Valuable Professional (MVP) inom sitt område. sumNERV har även certifierade utbildare och några av världens ledande experter inom Business Continuity-lösningar i molnet.

Vill ni veta mer hur vi arbetar tillsammans runt tillgänglighet, kontinuitet och datasäkerhet i molnet så kontakta oss gärna.


NYTTA, AMBITION, TEKNIK OCH- / ELLER NYHETSVÄRDE

  • Katastrofsäkring
  • Kontinuitet
  • Tillgänglighet 
  • Backup 
  • Restore
  • DRP
  • RPO
  • RPO 
  • MTD
  • WRT

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved