2022-10-18

Mojodoo och NetApp i nytt partnerskap

Mojodoo i samarbete med NetApp för att ytterligare maximera värdet av kundernas investeringar i Microsoft moln-ekosystem.

Som nästa steg i att alltid gå den extra milen och leverera verkligt värde till kunderna samarbetar Mojodoo nu med den starka partnern NetApp.

Med erfarenheten och kunnandet från Mojodoo och NetApps portfölj med FinOps-lösningar kan kunder nu dra nytta av skräddarsydd vägledning och proaktiva råd för att etablera en grundlig och smidig ekonomisk hantering och förvaltning av molnet. Allt för att maximera värdet av deras Microsoft moln-investering.

– För att kunna prognostisera, spåra utgifter och upprätta team-budgetar där du kan koppla moln-utgifter till affärsvärde är ett robust och pålitligt verktygsstöd helt avgörande, säger Stephan Seliger, som leder FinOps området på Mojodoo.

– På Mojodoo hittade vi den perfekta matchningen i NetApp och deras lösningar CloudCheckr och Spot för att göra det möjligt för kunder att få exakt insikt i kostnader, förmågan att upptäcka och agera på avvikelser och konstant optimera sin moln-konsumption, fortsätter Stephan.

Mojodoo tillhandahåller avancerade tjänster kring finansiell hantering av molnet anpassade till FinOps Foundations bästa praxis. Hör av dig för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa dig att optimera dina moln-kostnader.


NYTTA, AMBITION, TEKNIK OCH- / ELLER NYHETSVÄRDE

  • Värde
  • Kostnader
  • Licenser
  • Konsumtion
  • Enkelt
  • Governance
  • CSP

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved