Allt kan alltid bli lite bättre

Ingen gillar dålig kontroll på förändring eller investeringar, lika lite som någon gillar manuella och tråkiga processer, varken medarbetare, kunder eller en ekonomichef.
Vi kan modern effektivisering med molnet, och hjälper er att frigöra tid, resurser och i slutändan optimera era kostnader inom organisationen.
Vi hjälper er att skapa mer nytta med molnet, långsiktigt!
Effektivisera med molnet
Automatisera med molnet

Automatisering

Manuella och repetitiva arbetsuppgifter inom en organisation är antagligen det som skapar mest frustration bland medarbetare och i slutändan både ledtider, avvikelser och kostnader för verksamheten.

Möjligheterna med automatisering är enorm och kan vara allt från att effektivisera en verksamhetsprocess, skicka automatiska påminnelser för förfallna uppgifter eller flytta information mellan system enligt ett schema.

Behöver ni effektivisera era processer och arbetsflöden hjälper vi er med analys, planering och automatisering.

METODER OCH STRATEGIER

 • Power Automate
 • Power Apps
 • RPA
Produktivitet med molnet

Produktivitets-appar

Nya moderna applikationer driver produktivitet, engagemang och den digitala upplevelsen av organisationen för era medarbetare.

Potentialen i att skapa enklare produktivitets-appar för organisationen är enorm. Det kan vara enkla saker som att kunna hantera semesterplanering smart via mobilen, beställa interna tjänster på ett strukturerat sätt eller att enkelt kunna rapportera en avvikelse i verksamheten.

Behöver ni skapa en ny app för att öka produktiviteten i er organisation hjälper vi er med analys, planering, utveckling och förvaltning.

METODER OCH STRATEGIER

 • Power Apps
 • Power Automate
 • Power Virtual Agents
 • Power BI
 • Microsoft 365 
 • Teams 
 • Microsoft Graph API
 • Mobile
 • Web
Infrastruktur som kod med molnet

Infrastruktur som kod

Att hantera sin infrastruktur i molnet manuellt är en dålig ide. Det driver både ledtid, avvikelser och kostnader. Dessutom slösar organisationer bort talanger på vardagliga och repetitiva uppgifter när de istället kan skapa nya lösningar och bidra till organisationens innovationer.

Konceptet infrastruktur som kod (IaC) avhjälper denna utmaning genom automatiserade processer och kod istället för manuellt arbete.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för er att automatiserat, enhetligt och effektivt hantera er infrastruktur i molnet.

METODER OCH STRATEGIER

 • Azure
 • Infrastructure as Code
 • Bicep
 • JSON
 • YAML
 • XML
 • ARM
 • CI/CD
 • DevOps
 • GitHub Actions
Kostnadsoptimering i molnet

Kostnadsoptimering

Molnet förändrar sättet organisationer behöver hantera planering och uppföljning av sina it-kostnader och budgetprocess. Med den konsumtion-baserade kostnadsmodellen finns risken att de som ansvarar och hanterar de tekniska resurserna blir frånkopplade från de som ansvarar för kostnaderna.

Även sättet en organisation behöver hantera sin budgetprocess förändras då en CAPEX baserad modell inte fungerar i molnet där kostnader är OPEX.

FinOps är den finansiella drifts-modellen som adresserar denna utmaning. Den ger tillgång till både verktyg, metoder och processer för att över tid kunna kontrollera och optimera sin moln-investering effektivt.

Tillsammans hjälper vi er att identifiera, förstå, kontrollera och optimera era moln-kostnader inom organisationen, allt för att skapa maximal nytta.

METODER OCH STRATEGIER

 •  FinOps
 • Kostnad
 • Kontroll
 • Optimering
 • Governance
 • Spot
 • Hybrid Benefits
 • Reserved Instances
 • Taggning
Förändringsledning i molnet

Förändringsledning

All förändring introducerar både möjligheter och utmaningar. Inte bara tekniskt utan även för alla de människorna som påverkas av förändringen och kan behöva justera sina vanor, arbetssätt och rutiner.

Med våra erfarna förändrings- och projektledare säkerställer vi att era digitala moderniserings-projekt och aktiviteter blir lyckosamma både tekniskt men även för era medarbetare och er organisation.

METODER OCH STRATEGIER

 • SAFe
 • Agile
 • SCRUM
 • ITIL

Kontakta oss!

Vill ni prata mer om hur vi kan hjälpa er att
göra skillnad för just er verksamhet?

Ring oss på +46 (31) 231 140, skicka ett mail till contact@mojodoo.com, eller fyll i formuläret så hör vi av oss.
Namn Företag Telefon E-post Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in

OM MOJODOO

Mojodoo Sweden AB är ett kund-centriskt och snabbfotat teknikföretag med expertis inom digital modernisering, transformation och riktig affärsnytta byggt på Microsofts moln-ekosystem.

Genom våra specialister hjälper vi organisationer att använda ny teknik till sin fördel för att skapa värde, fördelar och effektivitet.

KONTAKT

Drottninggatan 9
411 14 Göteborg
+46 (31) 231140

Privacy policy

Microsoft Partner Pledge

© 2023 Mojodoo Sweden AB. All Rights Reserved